Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όσους παρέχουν φροντίδα σε άτομα με χρόνια ασθένεια ή αναπηρία»

3 Νοεμβρίου 2023

Φιλοξενήσαμε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στα γραφεία μας εκπροσώπους φορέων και άτυπες φροντίστριες ατόμων με χρόνια ασθένεια ή αναπηρία. Παρουσιάσαμε το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάζουμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DIGITALIS και ανταλλάξαμε ιδέες για το πώς θα το προσαρμόσουμε, ώστε να ανταποκρίνεται  πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των φροντιστών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIGITALIS  θα βοηθήσει τους άτυπους φροντιστές/τριες, να χειρίζονται τα ψηφιακά εργαλεία και τις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, ώστε να παρέχουν στους/στις φροντιζόμενους/ες ένα καλύτερο επίπεδο φροντίδας.

Το DIGITALIS υλοποιείται σε συνεργασία με 5 εταίρους από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία Ουγγαρία) και συντονίζεται από το εργαστήριο Βιοϊατρικής, Έρευνας και Βιοτεχνολογίας, Fondazione Democenter-Sipe της Ιταλίας. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ινστιτούτο Prolepsis και το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών “ΕΠΙΟΝΗ”.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.