Εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες για την υγεία, στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του ευρωπαϊκού έργου AcToVax4NAM

21 Νοεμβρίου 2023

Ξεκίνησαν την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου οι εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες για την υγεία, στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του ευρωπαϊκού έργου AcToVax4NAM.

Στην πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κ.Υ. Κερατσινίου (2η ΔΥΠΕ), αναπτύχθηκε το θέμα του αλφαβητισμού σχετικά με τα εμβόλια σε επίπεδο οργανισμού, μέσω μίας διαπολιτισμικής προσέγγισης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για καλύτερη επικοινωνία με τους νεοαφιχθέντες μετανάστες (ΝΑΜ).

Τις εκπαιδευτικές συναντήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν επαγγελματίες για την υγεία των νεοαφιχθέντων μεταναστών, όπως επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής και όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας και διοικητικό προσωπικό από κέντρα υγείας, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, νοσοκομεία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι επόμενες συναντήσεις ορίστηκαν στις 23 και 27 Νοεμβρίου στα Κ.Υ. Κερατσινίου και Νίκαιας αντίστοιχα, ενώ στις 30 Νοεμβρίου οι εκπαιδεύσεις ολοκληρώνονται στο Κ.Υ. Κερατσινίου.

Το ευρωπαϊκό έργο AcToVax4NAM συντονίζεται από το Ινστιτούτο Prolepsis και υλοποιείται από 10 οργανισμούς από 8 ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.