Τομείς έρευνας

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αποδεδειγμένο έργο και αναλαμβάνει την υλοποίηση μελετών παρατήρησης, αναδρομικών μελετών, προοπτικών μελετών και τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών στους τομείς της:

  • Δημόσιας Υγείας
  • Επιδημιολογίας
  • Περιβαλλοντικής Υγείας
  • Εργασιακής Ιατρικής
  • Προληπτικής Ιατρικής
  • Διατροφολογίας
  • Φαρμακολογίας
  • Κοινωνικής ιατρικής
  • Ενδοκρινολογίας

Παράλληλα, το Ινστιτούτο αναλαμβάνει την εκπαίδευση ερευνητών ή στελεχών στη μεθοδολογία έρευνας και παρέχει συμβουλευτική κατά την εφαρμογή των διαφόρων σταδίων της έρευνας.

Η επιδημιολογική μελέτη στα Οινόφυτα

Η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis έχει συνεισφέρει στην υλοποίηση της επιδημιολογικής μελέτης στην περιοχή των Οινοφύτων. Η επιδημιολογική μελέτη αφορά στο πόσιμο νερό, το οποίο καταναλωνόταν από τους κατοίκους της περιοχής των Οινοφύτων έως το 2009. H μελέτη περιλαμβάνει αναδρομική μελέτη θνησιμότητας και υπολογισμό της κατά αιτίας θνησιμότητας, μελέτη φωλεάς με στόχο τη διερεύνηση της συσχέτισης της έκθεσης σε πιθανές μορφές ρύπανσης και συγκεκριμένων αιτιών θανάτου και μελέτη νοσηρότητας του πληθυσμού ανά κατηγορία της νόσου και πνευμονολογική εξέταση δείγματος παιδιών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιστημονική κοινότητα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση της Κυβέρνησης της Καλιφόρνια (2011) ως τεκμήρια για τη θέσπιση ορίων (Public Health Goals) στην περιεκτικότητα του πόσιμου νερού σε εξασθενές χρώμιο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.