Πρόσφυγες – Μετανάστες

Στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει οργανώσει ή/και συμμετάσχει σε πλήθος ανθρωπιστικών δράσεων με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την προαγωγή της υγείας και ευημερίας των μεταναστών και των προσφύγων: