Προκλινικοί έλεγχοι

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα προκλινικού ελέγχου για καρκίνο μαστού και μήτρας. Επίσης, έχει οργανώσει προγράμματα προκλινικού ελέγχου, ιδιαίτερα για την πρόληψη κακοηθειών, καρδιαγγειακών νοσημάτων και της παχυσαρκίας.

Ενδεικτικά, το Ινστιτούτο είχε την ευθύνη ίδρυσης, οργάνωσης και επιστημονικής επίβλεψης των προγραμμάτων δημόσιας υγείας (1992-1999) του Κέντρου Παναγία Φιλανθρώπινη στην Ορμύλια Χαλκιδικής, στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου του μαστού και της μήτρας και εξετάζονται κάθε χρόνο με μαστογραφία και τέστ-Παπανικολάου περισσότερες από 15.000 γυναίκες.