Προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας

Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου. Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και οι συνεργάτες ασχολούνται ενεργά με το αντικείμενο σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

  • Ομιλίες σε εργαζομένους εταιρειών για ποικίλα θέματα προαγωγής υγείας.
    Το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό ομιλιών σε εργαζομένους εταιρειών. Οι θεματικές στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί αφορούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής, την ασφαλή χρήση αλκοόλ, την πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος, την διαχείριση του στρες κ.ά. Επιπλέον, έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τα θέματα υγείας των εργαζόμενων γυναικών, στο πλαίσιο και του προγράμματος HPROWOMEN.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την υγεία ειδικών επαγγελματικών ομάδων, όπως οι αγρότες.
    Το Ινστιτούτο έχει οργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αλλά και τα μέτρα προστασίας από τη γρίπη των πτηνών, στο Κιλκίς, την Κοζάνη και την Ορμύλια Χαλκιδικής το 2009. Το 2010 συμμετείχε σε πρόγραμμα του “Foundation Eurocenter” που χρηματοδοτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Στο πλαίσιο του προγράμματος ανέπτυξε εκπαιδευτικό εργαλείο και διεξήγαγε σεμινάριο (train-the-trainer) για την υγεία των αγροτών. Πρόσφατα, το Ινστιτούτο συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AGROSH+ που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας που αφορούν στον αγροτικό τομέα.
  • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού για την ασφαλή χρήση αλκοόλ.
    Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε εργαζομένους και αφορά στην κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και τις επιπτώσεις για την υγεία, στα όρια ασφαλούς κατανάλωσης, τις μονάδες μέτρησης και τις θερμίδες που παρέχουν τα οινοπνευματώδη ποτά. Διαβάστε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EWA και το σχετικό ενημερωτικό υλικό εδώ.

Επίσης, το Ινστιτούτο Prolepsis σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εφαρμοσμένα προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και παρέχει υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου για την πρόληψη και διερεύνηση των επαγγελματικών παθήσεων και τον σχεδιασμό αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και καταστροφών.