Προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας

Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου. Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και οι συνεργάτες ασχολούνται ενεργά με το αντικείμενο σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.


 


Επίσης, το Ινστιτούτο Prolepsis σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εφαρμοσμένα προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και παρέχει υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου για την πρόληψη και διερεύνηση των επαγγελματικών παθήσεων και τον σχεδιασμό αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και καταστροφών.