Οι διακρίσεις μας

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει διακριθεί για τις παρεμβάσεις του στο πεδίο της προαγωγής και προστασίας της Υγείας, και ιδίως για το ανθρωπιστικό του έργο στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής- ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Ενδεικτικά:


Επίσης, έχει λάβει τα βραβεία: