Συνηγορία για την Πρόληψη και τη Διακοπή του Καπνίσματος

Από την ίδρυσή του το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε με δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στη δημόσια σφαίρα, στην προσπάθεια για την πρόληψη του καπνίσματος, στοχεύοντας τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (εργαζόμενοι, μαθητές).

Άσκησε πιέσεις για την ψήφιση του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος σε κλειστούς και στεγασμένους χώρους και την ανάγκη εφαρμογής του, πραγματοποιώντας και σχετική εκδήλωση για την ενημέρωση των εργοδοτικών & συνδικαλιστικών φορέων και του ευρύτερου κοινού (Ιούλιος 2009), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επίσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το “eu Families and Adolescents Quit Tobacco – euFAQΤ” προσέγγισε εφήβους και τις οικογένειες τους σε βασικά εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά περιβάλλοντα, αναπτύσσοντας με τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους καινοτόμες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος.

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος “Alpha-Beta – New Methods for Services towards Illiterates in Adult Education”, το οποίο στόχευε στην ανάπτυξη πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες αναλφάβητους, η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου δημιουργησε ένα πρακτικό οδηγό για τη διακοπή του καπνίσματος.