Η ιστορία μας

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η διακεκριμένη, μέσα από το πλούσιο ακαδημαϊκό και διδακτικό της έργο, πανεπιστημιακός Αθηνά Λινού θέλησε να δημιουργήσει έναν οργανισμό που να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, οργάνωση και ευελιξία ώστε να σχεδιάζει και να υλοποιεί αποτελεσματικά παρεμβάσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών θα ήταν ο έλεγχος των κινδύνων υγείας, η μείωση του φορτίου νοσηρότητας, η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και η εξυγίανση του περιβάλλοντος, η διατήρηση   υψηλού επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής, καθώς και ο περιορισμός των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας, στον πληθυσμό όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.

Το 1990 ίδρυσε τον επιστημονικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis.

Το Ινστιτούτο αρχικά αποτέλεσε τον φορέα υλοποίησης δύο εφαρμοσμένων προγραμμάτων οργανωμένου προσυμτωματικού ελέγχου με στόχο την έγκαιρη διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και της μήτρας, στην Ορμύλια Χαλκιδικής (από το 1991). Σύντομα τα προγράμματα αυτά εξελίχθηκαν σε πρότυπα ευρωπαϊκά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, ενώ συνεχίζονται έως σήμερα καλύπτοντας περισσότερες από 15.000 γυναίκες.

Παράλληλα, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του:

  • Το Ινστιτούτο διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα επιδημιολογίας και μεθοδολογίας της έρευνας σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολέγιο Επιδημιολογίας (1991) και συνέδριο ευαισθητοποίησης των Μ.Μ.Ε. σε θέματα πρόληψης καρκίνου (1995) με χρηματοδότηση της Ε.Ε. Υλοποίησε επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση των κλινικών ιατρών σε θέματα πρόληψης καρκίνου και πρόγραμμα εκπαίδευσης αγροτικών γιατρών για τα επαγγελματικά προβλήματα στη γεωργία και αλιεία (1994) που οδήγησε και σε αντίστοιχη έκδοση ένα χρόνο αργότερα.
  • Πραγματοποίησε ποικίλα προγράμματα πρόληψης κατάχρησης ουσιών όπως κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ (1994 και 1995), προγράμματα πρόληψης του AIDS και του καρκίνου του δέρματος που οργανώθηκαν (1994 και 1993, 1996 αντίστοιχα), τα οποία κάλυψαν τεράστιο αριθμό νησιών και άλλων τουριστικών περιοχών της χώρας μας.
  • Στον εργασιακό χώρο, υλοποίησε πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας και επιδημιολογικές μελέτες στο χώρο της βιομηχανίας (π. χ. Αλουμίνιο της Ελλάδος, 1995-1997, Λάρκο 1990,1991), καθώς και μελέτη για τους κινδύνους του εργασιακού χώρου που απειλούν τις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες (1995) η οποία οδήγησε σε έκδοση αντίστοιχης οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Εκπόνησε επίσης μελέτη με τίτλο “Υπηρεσίες Υγείας, Επαγγελματικοί Τίτλοι Συγκριτική Μελέτη” (1995-1998) που αφορούσε τα ιατρικά επαγγέλματα και ειδικότερα την παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση, τους τίτλους και τη διαφάνεια στο χώρο των υπηρεσιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκτοτε, η ανάπτυξη και η αποδοχή του έργου του Ινστιτούτου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έχοντας ως βασική αρχή ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, το Ινστιτούτο διαδραματίζει σήμερα ηγετικό ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ανθρωπιστικό πρόγραμμα “Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ­­ΔΙΑΤΡΟΦΗ” που υλοποιείται από το 2012 και απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών της χώρας, παρέχοντας καθημερινά στους μαθητές υγιεινά γεύματα και ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για την υιοθέτηση από την πολιτεία παρόμοιων πρωτοβουλιών σίτισης μαθητών, καθιερώνοντας μια νέα αντίληψη για το πλαίσιο λειτουργίας του δημόσιου σχολείου στην Ελλάδα.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το έργο και τα προγράμματα του Ινστιτούτου.