Δράσεις προαγωγής υγείας για τον γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες

Το Ινστιτούτο οργανώνει προγράμματα ενημέρωσης και προαγωγής υγείας στοχεύοντας τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (μαθητές, εργαζόμενοι, άτομα τρίτης ηλικίας, κτλ.).

Ήδη κατά τα πρώτα χρόνια δράσης του πραγματοποίησε προγράμματα πρόληψης του καπνίσματος (1993), του AIDS (1994), της κατάχρησης αλκοόλ (1994), της χρήσης ναρκωτικών ουσιών (1995) και του καρκίνου του δέρματος.


 

Ακολουθούν ενδεικτικές δράσεις του Ινστιτούτου που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες στόχους

Παιδιά και έφηβοι


Ηλικιωμένοι


Γυναίκες


Μετανάστες και πρόσφυγες


Γενικός πληθυσμός