Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων

Το Ινστιτούτο Prolepsis, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια σε θέματα που αφορούν στην υγεία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό, και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όσο και σε λειτουργούς υγείας όσο καθώς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες: εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι που καλύπτουν ιατρικό ρεπορτάζ, κοινωνικοί λειτουργοί, αγρότες κ.ά.

Ορισμένα συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει διοργανώσει το Ινστιτούτο Prolepsis:

  • Ευρωπαϊκό Συμπόσιο με θέμα «Επικοινωνία της Υγείας: Εκπαίδευση, προκλήσεις και δυνατότητες για τον Επαγγελματία Υγείας» (14 Ιουνίου 2018).
  • Πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες υγείας με θέμα: “Δεξιότητες επικοινωνίας της υγείας” (15 – 19 Μαΐου 2018).
  • Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων με θέμα “Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών: Από τη θεωρία στην πράξη” (24 Απριλίου 2018).
  • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2016).
  • Διεθνής ημερίδα για την Προώθηση των Εμβολιασμών στους Επαγγελματίες Υγείας (8 Ιουλίου 2014).
  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Medical Writing” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και χρηματοδότηση της Lundbeck Hellas (Ιούνιος 2012).
  • Συμπόσιο για την πρόληψη στην τρίτη ηλικία – (Νοέμβριος 2012).
  • Εκδήλωση ενημέρωσης για την εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος σε κλειστούς και στεγασμένους χώρους (Ιούλιος 2009).
  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Getting your research published: a course in medical writing Medical Writing” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και χρηματοδότηση της Novartis Oncology (Σεπτέμβριος 2007).
  • Ευρωπαϊκό Συνέδριο – Disparities in Public Health Training in the European Union: Tools for Harmonisation” (20 – 21 Ιανουαρίου 2005).