Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων

Το Ινστιτούτο Prolepsis, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια σε θέματα που αφορούν στην υγεία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό, και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όσο και σε λειτουργούς υγείας όσο καθώς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες: εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι που καλύπτουν ιατρικό ρεπορτάζ, κοινωνικοί λειτουργοί, αγρότες κ.ά.

Ορισμένα συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει διοργανώσει το Ινστιτούτο Prolepsis: