Συνηγορία σε θέματα Ανισοτήτων της Υγείας

 • Άμβλυνση των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας

  Προτάσεις πολιτικής, συστάσεις, δράσεις και πολιτικές πρακτικές με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων υγείας παρουσιάστηκαν στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο από τους εταίρους του προγράμματος DRIVERS for health equity στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε ως εταίρος από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν καλές πρακτικές και δράσεις συνηγορίας, όπως για παράδειγμα του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, αναδεικνύοντας τη θετική επίδρασή του στη μείωση των ανισοτήτων υγείας. Όπως είναι γνωστό, το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ αποτέλεσε το έναυσμα για τη θεσμοθέτηση από την πολιτεία ανάλογης πρωτοβουλίας σίτισης μαθητών δημοσίων σχολείων. Διαβάστε περισσότερα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DRIVERS for health equity εδώ.

 • Βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Λόγω της έλλειψης επαρκούς ψηφιακής εκπαίδευσης αλλά και ανισοτήτων πρόσβασης σε διάφορα τεχνολογικά μέσα, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι ακόμα και των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, υστερούν σημαντικά σε δεξιότητες χειρισμού και αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας. Κατ’ επέκταση χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας.

  Το Ινστιτούτο Prolepsis επιδιώκει μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα iHEAL, στο οποίο συμμετέχει το ως εταίρος από την Ελλάδα, να ενισχύσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας των ηλικιωμένων πολιτών και ειδικότερα της ηλικιακής ομάδας των 50+. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αποφυγή περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού αυτής της ομάδας του πληθυσμού και στην επίτευξη του στόχου της ισότητας στην υγεία και της ευημερίας. Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα iHEAL εδώ.
   

 • Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων

  Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Οι περισσότεροι, λόγω περιορισμένων οικονομικών, είναι αναγκασμένοι να επιλέγουν μεταξύ υγείας και καθημερινών αναγκών όπως το φαγητό, η ένδυση, ακόμη και η στέγη. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω πολέμου ή φτώχειας βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με πολύ μεγαλύτερα εμπόδια πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.

  Το Ινστιτούτο Prolepsis υποστηρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην υγεία και υπερασπίζεται την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ως επικεφαλής εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Mig-HealthCare: Strengthen Community Based Care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable migrants and refugees into local communities, συμμετέχει στον αγώνα για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων. Διαβάστε περισσότερα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mig-HealthCare εδώ.
   

 • Βελτίωση της συνεργασίας του τομέα της υγείας με άλλους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

  Συχνά, οι «έξυπνες» εκστρατείες υγείας που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται δεν είναι αρκετές για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι επαγγελματίες δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο να συνεργάζονται στενότερα με άλλους τομείς για τη βελτίωση των συνθηκών που διαμορφώνουν τη δημόσια υγεία.

  Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Crossing Bridges, στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε ως εταίρος από την Ελλάδα, προτάθηκαν τρόποι στενότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας του τομέα της υγείας με άλλους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των πολιτικών. Στόχος, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιμέρους πολιτικών και δράσεων στην υγεία και ευημερία των πολιτών. Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια κατάρτισης με τη συμμετοχή επαγγελματιών δημόσιας υγείας, με θέμα «Πετυχαίνοντας οφέλη για όλους: ίσες ευκαιρίες για όλους στην υγεία». Διαβάστε περισσότερα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Crossing Bridges εδώ.