Άλλες ανθρωπιστικές δράσεις

Το Ινστιτούτο Prolepsis βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που πλήττονται από κάθε είδους κρίση ή φυσική καταστροφή.

Επιπρόσθετα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και ΜΚΟ, το Ινστιτούτο έχει συμβάλει στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας των πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών με την υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης και δημόσιας υγείας, μέσω επιστημονικής υποστήριξης υπαρχουσών δομών και επιμορφωτικών ανταλλαγών ιατρικού προσωπικού. Σε αυτή την κατηγορία δράσεων, εντάσσεται η επίσκεψη συνεργατών του Ινστιτούτου στην Αλβανία το 2004, με στόχο τη δωρεάν παροχή χειρουργικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών αναισθησιολογίας, σε δύσκολες ιατρικές περιπτώσεις παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση σε Αλβανούς επιστήμονες.