Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό μας συνθέτει μια μεγάλη διεπιστημονική ομάδα ειδικών, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, επιδημιολόγων, ειδικών δημόσιας υγείας και προαγωγής υγείας, διαιτολόγων, ψυχολόγων, στατιστικολόγων, ειδικών επικοινωνίας και επικοινωνίας της υγείας, κοινωνιολόγων και οικονομολόγων. Στην ομάδα μας συμμετέχει μεγάλος αριθμός εθελοντών που συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο μας.

Δείτε το οργανόγραμμα του Ινστιτούτου εδώ.

Πρακτική άσκηση

Το Ινστιτούτο Prolepsis στοχεύει στη διάδοση και την προαγωγή της γνώσης στα ποικίλα θέματα της έρευνας και της προληπτικής ιατρικής. Υποστηρίζουμε νέους επιστήμονες, ιατρούς, φοιτητές και μαθητές που ειδικεύονται σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο και τους τομείς δράσεης του Ινστιτούτου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση εδώ.