Βελτίωση τρόπου ζωής με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Κοινή επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Prolepsis και της Philips στο Environmental Research and Public Health

23 Δεκεμβρίου 2019

Μία σημαντική μελέτη πραγματοποίησαν η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis και η Philips με αντικείμενο τη βελτίωση του τρόπου ζωής με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 
Η μελέτη δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research and Public Health. Σύμφωνα με τη μελέτη, η τεχνολογία μέσω των e-coaching εφαρμογών μπορεί να βοηθήσει άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικοοικονομικά ομάδες του πληθυσμού να υιοθετήσουν έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, αυξάνοντας την καθημερινή σωματική τους δραστηριότητα.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 95 άτομα από την Ελλάδα και την Ολλανδία, τα οποία χρησιμοποίησαν για διάστημα 19 εβδομάδων μια εφαρμογή που συνδέεται με έναν ιχνηλάτη δραστηριότητας (activity tracker). Μετά τις 6 εβδομάδες, αλλά και στο τέλος της έρευνας, τα επίπεδα της σωματικής δραστηριότητας και ευημερίας είχαν αυξηθεί, σε σύγκριση με τα άτομα μίας ομάδας ελέγχου που συμμετείχε παράλληλα στη μελέτη και δεν χρησιμοποίησε την εφαρμογή.

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι lifestyle e-coaching εφαρμογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία αποδοτική, όσον αφορά στη σχέση κόστους/οφέλους, λύση για την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INHERIT.

Δείτε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/22/4427