Ενημέρωση για τον COVID-19: Οδηγίες χρήσης υφασμάτινης μάσκας

30 Απριλίου 2020

Σε περιόδους όπου υπάρχει έλλειψη απλών χειρουργικών μασκών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές υφασμάτινες μάσκες. Οι απλές υφασμάτινες μάσκες μπορούν να συμβάλουν ως ένα βαθμό στην επιβράδυνση της διασποράς του ιού, καθώς βοηθούν όσους πιθανώς έχουν τον ιό και δεν το γνωρίζουν, από το να τον μεταδώσουν σε άλλους. 
 
Δεν προσφέρουν σημαντική προστασία για όσους τις φορούν, ωστόσο παραμένουν μια καλή επιλογή συγκριτικά με την απουσία προστασίας.