Αποτελέσματα αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια τροφίμων ή/και υπηρεσιών logistics στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σxoλείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

05 Δεκεμβρίου 2019

Σε συνέχεια της από 7/11/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων ή/και υπηρεσιών logistics στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σxoλείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», το Ινστιτούτο Prolepsis ανακοινώνει ότι μετά από αξιολόγηση των προσφορών βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης επιλέχθηκαν οι παρακάτω εταιρείες για την ανάληψη του έργου:

Γιαννίτσης Logistics Α.Ε.

ΣΙΓΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Ε. & Κ. Στεργίου & Σια Ο.Ε

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ευχαριστούμε όλες τις εταιρείες για την υποβολή των προσφορών τους.