Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε στο δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «eTwinning Ambassadors as advocates for a whole-school approach to well-being»

24 Απριλίου 2024

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε στο δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «eTwinning Ambassadors as advocates for a whole-school approach to well-being»  το οποίο διεξήχθη με επιτυχία στην Αθήνα από 18 έως 20 Απριλίου 2024.

Το σεμινάριο οργάνωσε η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης στο πλαίσιο επιμόρφωσης των πρεσβευτών eTwinning με συμμετοχή 100 πρεσβευτές από 42 χώρες. Η κα Πάνια Καρνάκη, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων και η κα Ματίνα Κούραβη, Υπεύθυνη Έρευνας από το Ινστιτούτο Prolepsis συντόνισαν τη θεματική με θέμα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Schools4Health στο οποίο το Ινστιτούτο συμμετέχει ως εταίρος.

 

Το Schools4Health αποτελεί μία σύμπραξη 13 εταίρων από 10 χώρες με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health υπό την πρωτοβουλία HealthyLifestyle4All. Στόχος του Schools4Health είναι να εισαχθεί, να ενισχυθεί και να διατηρηθεί στο σχολείο η υιοθέτηση μιας προσέγγισης για την υγεία και την ευημερία με συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο “Online Hub Schools for Health and Well-being” όπου θα συμπεριληφθεί ένα συνοπτικό εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές για τους επαγγελματίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.