Το Ινστιτούτο Prolepsis στη συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου για την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας (European Network for Workplace Health Promotion)

6 Σεπτεμβρίου 2023

Στη Βαρκελώνη βρέθηκε το διήμερο 4 & 5 Σεπτεμβρίου η κα Πάνια Καρνάκη, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Prolepsis, προκειμένου να παραστεί στο Workshop των μελών του European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), που διοργάνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – INSST) της Ισπανίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προετοιμασία για την υπογραφή της Διακήρυξης για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας στον χώρο Εργασίας, με την οποία τα Μέλη του ENWHP καλούν τους ευρωπαίους εργοδότες, τους εργαζομένους, τα συνδικάτα και τις κυβερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας εφαρμόζοντας ανάλογα μέτρα.

Το Ινστιτούτο Prolepsis αποτελεί μέλος του European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) από το 2021, έχοντας ενεργό ρόλο στις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας των εργαζομένων.