Συνεχίζονται οι δράσεις ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς HPV και MMR σε γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο

30 Ιουνίου 2024

Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανισμών δημόσιας υγείας συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Γλασκώβη για να συζητήσουν βασικά θέματα παιδικής φτώχειας και ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Σημειώνεται ότι εδώ και αρκετά χρόνια, η Σκωτία έχει θεσπίσει νόμο για την παιδική φτώχεια, ο οποίος αντιμετωπίζει τη φτώχεια των παιδιών και των οικογενειών διατομεακά, εστιάζοντας στα βαθύτερα αίτια του φαινομένου εφαρμόζοντας μια ολιστική προσέγγιση. Τα μέλη του δικτύου EuroHealthNet αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τοπικές συνέργειες που υποστηρίζουν τα πιο ευάλωτα άτομα και πώς αυτό επηρεάζει θετικά την υγεία και την ανάπτυξή τους.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Σκωτίας. Το Ινστιτούτο Prolepsis εκπροσώπησε η κ. Αλεξάνδρα Φωσκόλου, Υπεύθυνη του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Tο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroHealthNet, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis οργανώνει τακτικά ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών δημόσιας υγείας. Οι επισκέψεις ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών σε βασικά θέματα υγείας, ανισοτήτων στην υγεία κ.ά.