Διάρκεια προγράμματος: 01/01/1992 - 31/12/1992

The effects of environmental and dietary factors on the development, histology and prognosis of thyroid cancer, 1992

Η αναδρομική αυτή μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case control study) είχε ως στόχο την εξέταση διαφόρων παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ιστολογική εικόνα και την πρόγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς. Η συλλογή υλικού περιελάμβανε στοιχεία ιατρικού ιστορικού, δημογραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και έγινε βάσει προσχεδιασμένου ερωτηματολογίου κατόπιν συνεντεύξεως. Συμμετείχαν 113 περιπτώσεις (ιστολογικά επιβεβαιωμένες) καρκίνου του θυρεοειδούς, οι οποίες είχαν νοσηλευθεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής Αθηνών. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 138 υγιή άτομα και 286 ασθενείς με καλοήθεις αλλοιώσεις.