Διάρκεια προγράμματος: 01/01/1991 - 31/12/1991

Seminar on Methodology of Medical Research and Principles of Epidemiology, 1991

Το σεμινάριο αυτό που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 1991 είχε σαν αντικείμενο την εκτενή παρουσίαση τόσο της μεθοδολογίας της ιατρικής εργασίας όσο και των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Επιδημιολογίας. Ανάμεσα στους ομιλητές και καλεσμένους του Σεμιναρίου συγκαταλέγονταν και διαπρεπείς καθηγητές και ερευνητές Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων των ΗΠΑ και του Αμερικανικού Κολεγίου Επιδημιολογίας .