Διάρκεια προγράμματος: 01/11/2009 - 01/11/2012

eu Families and Adolescents Quit Tobacco - euFAQT

European Commission: Public Health Program 2008- 2013

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε στο πρόγραμμα με τίτλο "eu Families and Adolescents Quit Tobacco - euFAQT". Το τριετές πρόγραμμα euFAQT ξεκίνησε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 2009. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών, ενώ το Ινστιτούτο Prolepsis έλαβε οικονομική ενίσχυση για το πρόγραμμα αυτό από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

O κύριος στόχος του euFAQT είναι η προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, απαλλαγμένου από τον καπνό για τους Ευρωπαίους εφήβους και τις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, να συμπληρώσει τις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με το κάπνισμα μέσω της αύξησης των γνώσεων για την πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος στους εφήβους.

Επιδιώκει, λοιπόν, τη δημιουργία μιας κουλτούρας πρόληψης, δίνοντας έμφαση στα οφέλη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τον καπνό, καθιστώντας το κάπνισμα ως μη κοινωνικά αποδεκτή συνήθεια και ενθαρρύνοντας προσπάθειες για την πρόληψη και τη διακοπή του.

Μέσω του προγράμματος προσεγγίσαμε εφήβους και τις οικογένειες τους σε βασικά εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά περιβάλλοντα. Με τη συμμετοχή τους αναπτύχθηκαν, υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος.


Στοιχεία επικοινωνίας
Πάνια Καρνάκη, MA,Β Υπεύθυνη Προγράμματος: p.karnaki@prolepsis.gr
Ντίνα Ζώτα, Υπ. Διδάκτωρ, Ερευνήτρια: d.zota@prolepsis.gr


Επιστημονικός Συντονισμός: 
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis - Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis, Greece


Εταίροι του προγράμματος:
Jagiellonian University Medical College, Czech Republic 
INNOVAMED Medical and Educational Development Ltd. P., Hungary 
Romtens Foundation, Romania 
Bulgaria Youth Prevention, Bulgaria 
STOP SMOKING, Slovakia


Σχετικά link
http://www.eufaqt.eu/