Διάρκεια προγράμματος: 01/10/2006 - 01/10/2008

Alpha-Beta - New Methods for Services towards Illiterates in Adult Education

European Commission: DG Education and Culture, Socrates- Minerva

Με δεδομένη την αύξηση του ποσοστού του αναλφαβητισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες αναλφάβητους.

Προσαρμοσμένο στις μαθησιακές τους ανάγκες και όχι απαραίτητα στη γνώση γραφής και ανάγνωσης, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ρουμανία όπου τα ποσοστά αναλφαβητισμού κυμαίνονται στο 9-11% αλλά και στην χώρα μας όπου το ποσοστό αγγίζει το 5%, οι αναλφάβητοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα να μάθουν γραφή και ανάγνωση με αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους.

Στα πλαίσια αυτά, το πρόγραμμα Alpha-Beta είχε ως στόχο να βοηθήσει τους διδάσκοντες στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στην επικοινωνία που δεν απαιτούν γνώση γραφής και ανάγνωσης. Πετυχαίνοντας το στόχο αυτό, το πρόγραμμα συμβάλλει όχι μόνο στο να αποκτούν τα αναλφάβητα άτομα γνώσεις και δεξιότητες αλλά και να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και να συμμετέχουν καλύτερα στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες.

Μερικές από τις ενότητες που διδάχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αφορούσαν θέματα όπως η διακοπή του καπνίσματος, ο υγιεινός τρόπος ζωής, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η εκμάθηση λέξεων και αριθμών, η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, η οικογένεια και το σχολείο, η τέχνη της μαγειρικής, τα ψώνια και η κακή χρήση φαρμακευτικών ουσιών.


Εταίροι του προγράμματος:
International Education Information Exchange e.V. - IEIE, Germany 
Verein Multikulturell e.V., Austria 
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis - Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis, Greece 
Exchange House Ireland National Travellers Service, Ireland
DELTA 2000, Italy 
Asociata Nationala a Universitatilor Populare - ANUP, Romania


Σχετικά link
http://alpha-eu.de/default.htm