Πρόγραμμα Mig-HealthCare – Newsletter Τεύχος 2

16 Μαΐου 2019

Δημοσιεύτηκε το δεύτερο τεύχος του ευρωπαϊκού προγράμματος Mig-HealthCare. 

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ο επικεφαλής εταίρος του Mig-HealthCare το οποίο αποσκοπεί στην μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων.  

Διαβάστε τα τελευταία νέα του Προγράμματος εδώ